Indikátory

Indikátory, neboli technické ukazatele, můžeme chápat jako grafické pomůcky, které můžou být jedním z faktorů pro vyhodnocování vstupu do pozice (obchodu). Některé indikátory je samozřejmě možné použít i k výstupu.