Money management

Money management, nebo také „Řízení financí“, můžeme chápat jako sadu předem definovaných pravidel, která musíme, v rámci naší obchodní strategie, striktně dodržovat.