Technické formace

Technické formace či cenové patterny, jsou graficky znázorněná uskupení, vyskytující se přímo na grafu nebo na některém indikátoru.

Support / Resistence (Podlaha / Strop)

Double Top / Double Bottom (Dvojitý vrchol / Dvojité dno)

1-2-3

Vlajky