Trading

Software

Nejpoužívanější software pro poziční i intradenní obchodování, backtesting a technickou analýzu.

Brokeři

Seznam nejznámějších brokerů dostupných v české republice, nabízejících komodity, akcie, opce a forex.

Obchodní deník

Pomůcky pro vedení obchodního deníku offline i online

Technické formace

Technické formace či cenové patterny, jsou graficky znázorněná uskupení, vyskytující se přímo na grafu nebo na některém indikátoru.

Indikátory

Indikátory, neboli technické ukazatele, můžeme chápat jako grafické pomůcky, které můžou být jedním z faktorů pro vyhodnocování vstupu do pozice (obchodu). Některé indikátory je samozřejmě možné použít i k výstupu.

Money management

Money management, nebo také „Řízení financí“, můžeme chápat jako sadu předem definovaných pravidel, která musíme, v rámci naší obchodní strategie, striktně dodržovat.

Obchodní strategie

Obchodní strategie je vlastně vytvořený obchodní model, podle kterého vstupujeme do obchodu nebo z něj vystupujeme.

Psychologie obchodování

Psychologie obchodování je jeden z důležitých faktorů pro úspěšné a hlavně ziskové obchodování.